Επιστροφή

Κροτούν ισχίο

Το κροτούν ισχίο οφειλόμενο είτε σε πρόσκρουση του λαγονοψοίτη στο λαγονο-κτενιαίο όγκωμα ή στην μηριαία κεφαλή, είτε σε πρόσκρουση της λαγονοκνημιαίας ταινίας ή του μείζονα γλουτιαίου στο μείζον τροχαντήρα, μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν αρθροσκοπικά, με διατομή, επιμήκυνση ή και απελευθέρωση από τα γύρω μαλακά μόρια.


Κροτούν ισχίο. Α: αποκάλυψη της λαγονοκνημιαίας ταινίας, Β: επιμήκυνση τα λαγονοκνημιαίας ταινίας με τομή τύπου Υ