Επιστροφή

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Arthroscopy, 2008

Tibor LM, Sekiya JK

Η διαφορική διάγνωση στον πόνο στο ισχίο είναι ευρεία και περιλαμβάνει ενδαρθρικές παθήσεις, εξωαρθρικές παθήσεις καθώς και προβλήματα από άλλες αρθρώσεις του πυελικού δακτυλίου. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην αρθροσκόπηση ισχίου, περισσότεροι ασθενείς εκτιμούνται για πόνο στο ισχίο. Πρόσφατα η αντίληψή μας για τη λειτουργική ανατομική γύρω από το ισχίο έχει βελτιωθεί. Επιπλέον, λόγω της προόδου της μαγνητικής τομογραφίας, η διάγνωση των παθήσεων των μαλακών μορίων γύρω από το ισχίο έχει επίσης βελτιωθεί. Όλες αυτοί οι πρόοδοι έχουν διευρύνει τη διαφορική διάγνωση για τον πόνο στο ισχίο και έχουν βελτιώσει τη θεραπεία των προβλημάτων αυτών. Στην ανασκόπηση αυτή, συζητούνται τα αίτια των ενδαρθρικού πόνου στο ισχίο που μπορούν να αντιμετωπισθούν αρθροσκοπικά: ρήξη επιχειλίου χόνδρου, ελεύθερα σωμάτια, μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, χαλαρότητα του θυλάκου, ρήξεις στον στρογγύλο σύνδεσμο και χόνδρινες βλάβες. Γίνεται συζήτηση και για τις εξωαρθρικές αιτίες πόνου στο ισχίου που επίσης μπορούν να αντιμετωπισθούν αρθροσκοπικά. Τα αίτια αυτά περιλαμβάνουν την τενοντίτιδα του λαγονοψοίτη, το «εσωτερικά» κροτούν ισχίο, το «εξωτερικά» κροτούν ισχίο, την λαγονοκνημιαία ταινία και την ορογονοθυλακίτιδα του μείζονα τροχαντήρα και την βλάβη των τενόντων των γλουτιαίων. Τέλος, συζητούνται τα εξωαρθρικά αίτια του πόνου στο ισχίο που συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά ή με ανοικτή χειρουργική μέθοδο: το κάταγμα κόπωσης του μηριαίου αυχένα, η θλάση των προσαγωγών, το σύνδρομο του απιοειδούς, ο πόνος από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις, η ηβαλγία των αθλητών, η «κήλη των αθλητών», το Gilmore’s groin και η ηβική οστεΐτιδα.