Επιστροφή

Η αποτελεσματικότητα των ενδαρθρικών εγχύσεων με αυξητικούς παράγοντες αιμοπεταλίων (platelet rich plasma), στην οστεοαρθρίτιδα του ισχίου: μία συστηματική ανασκόπηση

Η αποτελεσματικότητα των ενδαρθρικών εγχύσεων
Η αποτελεσματικότητα των ενδαρθρικών εγχύσεων

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy”, έγινε προσπάθεια να καθοριστεί εάν οι αυξητικοί παράγοντες αιμοπεταλίων (PRP) σε ενδαρθρική έγχυση στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα έξι και 12 μήνες μετά την έγχυση. Επίσης, έγινε προσπάθεια να καθοριστούν οι διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ εγχύσεων με PRP και κορτιζόνης ή υαλουρονικού οξέως ή placebo για τα ίδια χρονικά διαστήματα, καθώς επίσης και οι ομοιότητες και οι διαφορές στα αποτελέσματα βάσει των διαφορετικών τύπων PRP.

Έγινε συστηματικός έλεγχος της βιβλιογραφίας στις ιατρικές βάσεις δεδομένων PubMed, Cochrane, Central Register of Controlled Trials, SCOPUS, Sport Discus, για γραμμένες στα αγγλικά μελέτες επιπέδου 1, in vivo μελέτες σε ανθρώπους για την θεραπεία της συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας του γόνατος με έναν ελάχιστο χρόνο επανεξέτασης στους έξι μήνες.

Συνολικά αναλύθηκαν έξι άρθρα (739 ασθενείς, 817 γόνατα, 39% άνδρες, μέση ηλικία 59,9 έτη, μέση παρακολούθηση 38 εβδομάδων). Σε όλες τις μελέτες παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στα στατιστικά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένου του πόνου, της φυσικής λειτουργίας και της δυσκαμψίας. Όλες εκτός από μία μελέτη έδειξαν σημαντικές διαφορές στα κλινικά αποτελέσματα μεταξύ της έγχυσης PRP και υαλουρονικού οξέος ή PRP και placebo στον πόνο και στη λειτουργικότητα. Σε καμία όμως από αυτές τις μελέτες δεν χρησιμοποιήθηκαν κορτικοστεροειδή.

Οι συγγραφείς συμπέραναν, ότι σε ασθενείς με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος, οι εγχύσεις με PRP έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική κλινική βελτίωση έως τους 12 μήνες μετά την έγχυση. Τα κλινικά αποτελέσματα είναι καλύτερα με την έγχυση PRP σε σχέση με αυτήν υαλουρονικών οξέων τρεις έως 12 μήνες μετά. Υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία για τη σύγκριση μεταξύ PRP πτωχών και PRP πλουσίων σε λευκοκύτταρα και της χρήσης PRP έναντι της χρήσης των στεροειδών.

Πηγή: Arthroscopy, The Journal Of Arthroscopic And Related Surgery, Μάρτιος 2016.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].