Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Δημοσιεύσεις σε ΠεριοδικάΟ Αλέξανδρος Τζαβέας δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη και συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Αναλυτική λίστα με τις ελληνικές και ξένες δημοσιεύσεις μπορείτε να δείτε παρακάτω, ενώ μπορείτε να βρείτε τα πλήρη κείμενα αυτών στο PubMed χρησιμοποιώντας σαν λέξη – κλειδί το όνομά του.

 

 

2005

1. Μουρατίδης Α, Τζαβέας Α, Ιντζές Δ. Παραμόρφωση δίκην λαιμού κύκνου (swan neck). Αποκατάσταση με τενόντιο μόσχευμα SORL (Spiral Oblique Retinacular Ligament). Ορθοπαιδική 2005;18(4):51-57.

2006

2. Γκέκας Χ, Τζαβέας Α, Στεργιαννούδης Π, Ιντζές Δ. Πλαστική της καρπομετακαρπίου άρθρωσης στην οστεοαρθρίτιδα του αντίχειρα με εκτομή του μείζονος πολυγώνου και παρεμβολή τένοντα. Ορθοπαιδική 2006;19(1):71-79.

2007

3. Χαυτίκης Ν, Τζαβέας Α, Γκέκας Χ, Βρεττάκος Α, Αντωνίου Κ, Ιντζές Δ. Αποτελέσματα χειρουργικής αντιμετώπισης καταγμάτων κεφαλής κερκίδας. Ορθοπαιδική 2007;20(1):36-47. 4. Tzaveas A, Mouratidis A, Klepousniotis E, Xaftikis N, Intzes D. Treatment of Swan-neck deformity with SORL technique (Spiral Oblique Retinacular Ligament. Journal of Hand Surgery: European Volume, Supplement 1, June 2007, p. 104.

2008

5. Paraskevas G, Gekas C, Tzaveas A, Spyridakis I, Stoltidou A, Tsitsopoulos P. Kaplan anastomosis of the ulnar nerve. A case report. Journal of Medical Case Reports, J Med Case Reports. 2008 Apr 15;2:107. 6. Paraskevas G, Papaziogas B, Tzaveas A, Natsis K, Spanidou S, Kitsoulis P. Morphological parameters of the superior articular facets of the atlas and potential clinical significance. Surgical and Radiological Anatomy, 2008 Nov;30(8):611-7. 7. Paraskevas G, Tzaveas A, Natsis K, Kitsoulis P, Spyridakis I. Failure of palmaris longus muscle duplication and its clinical application. Folia Morphologica, 2008 May;67(2):150-3. 8. Αντωνίου Κ, Κλεπουσνιώτης Ε, Γιάκας Γ, Ξενόπουλος Κ, Τζαβέας Α, Ιωάννου Α, Ιντζές Δ. Ανάλυση μηχανικών πιέσεων σε ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου πριν και μετά από επισκληρίδια έγχυση κορτικοστεροειδών.  Ορθοπαιδική 2008;20(4):55-66. 9. Paraskevas G, Agios P, Stavrakas M, Stoltidou A, Tzaveas A. Left common carotid artery arising from the brachiocephalic trunk: a case report. Cases Journal 2008 Aug 11;1(1):83. 10. Tzaveas A, Paraskevas G, Gekas C, Vrettakos A, Antoniou K, Spyridakis I. Anatomical variation of co-existence of 4th and 5th short metacarpal bones, sesamoid ossicles and exostoses of ulna and radius in the same hand: a case report.  Cases Journal 2008 Oct 29;1(1):281. 11. Tzaveas A, Paraskevas G, Pazis I, Dimitriadis A, Kitsoulis P, Vrettakos A. Metastasis of bronchogenic carcinoma to the 5th metacarpal bone: a case report.  Cases Journal 2008 Oct 30;1(1):284. 12. Paraskevas G, Tzaveas A, Papaziogas B, Kitsoulis P, Natsis K, Spanidou S. Morphological parameters of the acromion.  Folia Morphol (Warsz) 2008 Nov;67(4):255-60.

2009

14. Tzaveas A, Villar R. Arthroscopic treatment of femoroacetabular impingement.  Br J Hosp Med (Lond). 2009 Feb;70(2):84-8. 15. Paraskevas G, Natsis K, Spanidou S, Tzaveas A, Kitsoulis P, Raikos A, Papaziogas B, Anastasopoulos N. Excavated-type of rhomboid fossa of the clavicle: a radiological study. Folia Morphol (Warsz). 2009 Aug;68(3):163-6. 16. Tzaveas A. Κριτική βιβλίου «Concise Guide To Sports Injuries. Second ed.», στο διαδικτυακό τόπο του J Bone J Surg (Br), (» http://journals.jbjs.org.uk Guide To Sports Injuries. Second ed.) 17. Παπαβασιλείου Α, Τζαβέας Α, Villar R. Αρθροσκοπική ταξινόμηση της οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής. Ορθοπαιδική 2009; 22 (2) 25-34. 18. Τζαβέας Α, Παπαβασιλείου Α. Αρθροσκοπική χειρουργική του ισχίου. Ενδείξεις βασισμένες στη βιβλιογραφία και την εμπειρία μας. Ορθοπαιδική 2009 (3) 19-32. 19. Paraskevas G, Tzaveas A, Koutras G, Natsis K. Lumbosacral transitional vertebra causing Bertolitti’s syndrome: a case report and review of the literature. Cases J 2009 Jul 6;2:8320.

2010

20. Τζαβέας Α. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης: περιγραφή της τεχνικής. Ορθοπαιδική 2010 (3) 29-40. 21. Tzaveas A, Dimitriadis A, Antoniou K, Pazis I, Paraskevas G, Vrettakos A. Supracondylar process of the humerus: a rare case with compression of the ulnar nerve. J Plast Surg Hand Surg. 2010 Dec;44(6):325-6. 22. Tzaveas A, Villar R. Arthroscopic repair of acetabular chondral delamination with fibrin adhesive. Hip Int. 2010 Jan-Mar;20(1):115-9. 23. Paraskevas G, Papaziogas B, Tzaveas A, Giaglis G, Kitsoulis P, Natsis K. The supratrochlear foramen of the humerus and its relation to the medullary canal: a potential surgical application. Med Sci Monit. 2010 Apr;16(4):BR119-123. 24. Tzaveas A, Villar R. Cyst-like lesion of the acetabular roof - an abnormal finding or an anatomical variant? Hip Int. 2010 Apr-Jun;20(2):258-60. 25. Tzaveas A, Villar R. Acetabular labral and chondral pathology. The Open Sports Medicine Journal (2010) Volume: 4, Pages: 64-74. 26. Tzaveas A, Villar R. Abordaje lateral en artroscopia de cadera. Capitulo 14. Choque Femoroacetabular. Instituto de Cirugia de Cadera, 2010.

2011

27. Τζαβέας Α. Αρθροσκόπηση ισχίου: μία νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου. Ιατρικός Κόσμος Φεβ 2010 (Περιοδική έκδοση του Ιατρικού Αθηνών).

2012

28. Tzaveas A, Villar R. My experience of hip arthroscopy in the lateral position. Chapter 14 in: Femoroacetabular impingement. Springer 2012, pp 131-139.

2013

29. Τζαβέας Α. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης: περιγραφή της τεχνικής. Orthoscope (περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης»), Newsletter 2013, vol II: 16-22.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].