Επιστροφή

Περιπτώσεις Ασθενών

Περιπτώσεις ασθενών

Περίπτωση 1 - μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου cam

Θεραπεία ασθενή με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου cam με αρθροσκόπηση ισχίου.