Επιστροφή

Ασθενής

Η πρόσθια προσπέλαση έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με την οπίσθια στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη επιστημονική συζήτηση σε σχέση με τον τύπο της προσπέλασης κατά τη διενέργεια της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.  Έχουν εμφανιστεί πολλές νέες απόψεις σχετικά με την υπεροχή της πρόσθιας προσπέλασης έναντι της οπίσθιας σχετικά με το ποσοστό πιθανού εξαρθρήματος, το μετεγχειρητικό πόνο και τη γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή.  Βέβαια, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες εργασίες που να επιβεβαιώνουν την υπεροχή της πρόσθιας προσπέλασης έναντι της οπισθίας

Ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο φυσιοθεραπείας ενισχύει το αποτέλεσμα της αρθροσκόπησης ισχίου σε περιπτώσεις ασθενών με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση

Το σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης αποτελεί ένα γνωστό αίτιο χρόνιου πόνου στο ισχίο σε άτομα με αυξημένη αθλητική δραστηριότητα.  Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση προκαλείται από μορφολογικές ανωμαλίες της άρθρωσης του ισχίου που έχουν ως αποτέλεσμα την παθολογική επαφή μεταξύ του οστού του μηριαίου και της περιοχής της κοτύλης, κυρίως σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις με αυξημένο εύρος κίνησης.  Η κατάσταση αυτή σε πολλές περιπτώσεις δεν επιδέχεται συντηρητικής θεραπείας και μπορεί να θεραπευτεί με αρθροσκόπηση ισχίου.  Κατά την αρθροσκοπική τεχνική πραγματοποι

Η αρθροσκόπηση ισχίου παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη συντηρητική θεραπεία σε ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χειρουργείο

Η αρθροσκόπηση ισχίου αποτελεί μία καταξιωμένη μέθοδο για την αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων της άρθρωσης του ισχίου, με κύριες παθήσεις αυτές της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.  Ωστόσο, σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους κυριαρχεί ακόμη ένας σκεπτικισμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αρθροσκόπησης ισχίου, και πολλοί κλινικοί γιατροί ενθαρρύνουν τη μη χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.  Αντιθέτως, προτείνουν τη συντηρητική διαχείριση του προβλήματος με φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία και ενδαρθρικές εγχύσεις στην άρθρωση.  Μ

Σελίδες

Εγγραφή στο Ασθενής