Επιστροφή

Γιατρός

Η αρθροσκοπική απελευθέρωση του λαγονοψοίτη προτείνεται σε περιπτώσεις επώδυνης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου

Ο ερεθισμός του τένοντα του λαγονοψοίτη αποτελεί ένα από τα αίτια πόνου μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου.  Έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες σχετικά με την επώδυνη ολική αρθροπλαστική που έχει ως αίτιο τον τένοντα του λαγονοψοίτη.  Σε μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy”, έγινε μία προσπάθεια συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας σε ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ανοικτή ή αρθροσκοπική απελευθέρωση του τένοντα του λαγονοψοίτη, μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Η γωνία κέντρου – παρυφής του Wiberg (Wiberg’s center-edge angle)

Η ακτινολογική αξιολόγηση της γεωμετρίας και προσανατολισμού της άρθρωσης του ισχίου περιλαμβάνει ποικίλες μετρήσεις.  Ειδικά για την εκτίμηση πιθανής δυσπλασίας, δηλαδή την εκτίμηση του βαθμού της επικάλυψης της μηριαίας κεφαλής από την κοτύλη, μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται η μέτρηση της γωνίας κέντρου – παρυφής, ή της γωνίας του Wiberg (Wibergs centeredge angle).  Η εκτίμηση της γωνίας αυτής αποτελεί

Η πρόσθια προσπέλαση έχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με την οπίσθια στην ολική αρθροπλαστική ισχίου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη επιστημονική συζήτηση σε σχέση με τον τύπο της προσπέλασης κατά τη διενέργεια της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.  Έχουν εμφανιστεί πολλές νέες απόψεις σχετικά με την υπεροχή της πρόσθιας προσπέλασης έναντι της οπίσθιας σχετικά με το ποσοστό πιθανού εξαρθρήματος, το μετεγχειρητικό πόνο και τη γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή.  Βέβαια, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες εργασίες που να επιβεβαιώνουν την υπεροχή της πρόσθιας προσπέλασης έναντι της οπισθίας

Σελίδες

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].

Εγγραφή στο Γιατρός