Αρθροσκόπηση ισχίου στην αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα | Dr. Αλέξανδρος Π. Τζαβέας
Επιστροφή

Αρθροσκόπηση ισχίου στην αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα

Νέα μελέτη έδειξε ικανοποιητικά αποτελέσματα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα (βαθμού 1 κατά Tonnis). 

Ο στόχος της μελέτης ήταν η σύγκριση αποτελεσμάτων αρθροσκόπησης ισχίου για τη θεραπεία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα ισχίου βαθμού 1 κατά Tonnis σε σύγκριση με ασθενείς με βαθμό 0 κατά Tonnis και παρακολούθηση σε βάθος χρόνου πενταετίας.  Η δημοσίευση ήταν μελέτη κοόρτης και επιπέδου τεκμηρίωσης ΙΙΙ. 

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση μεταξύ του Ιανουαρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2015.  Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα ασθενών με βαθμού 1 οστεοαρθρίτιδα του ισχίου σε σχέση με ασθενείς χωρίς οστεοαρθρίτιδα.  Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης ισχίου Hip Outcome Score–Activities of Daily Living (HOS-ADL), HOS–Sports Subscale (HOS-SS), modified Harris Hip Score, και International Hip Outcome Tool.  Τα στοιχεία συλλέχθηκαν προεγχειρητικά και πέντε χρόνια μετεγχειρητικά, ενώ συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν με στατιστικά εργαλεία. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα βαθμού 1 κατά Tonnis εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στις βαθμολογίες αξιολόγησης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου για τη θεραπεία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  Ωστόσο είχαν σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με ασθενείς χωρίς οστεοαρθρίτιδα.

 

Πηγή: “The American Journal of Sports Medicine”, Ιούλιος 2022

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].