Επιστροφή

Η αρθροσκοπική απελευθέρωση του λαγονοψοίτη προτείνεται σε περιπτώσεις επώδυνης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου

Ο ερεθισμός του τένοντα του λαγονοψοίτη αποτελεί ένα από τα αίτια πόνου μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου.  Έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες σχετικά με την επώδυνη ολική αρθροπλαστική που έχει ως αίτιο τον τένοντα του λαγονοψοίτη.  Σε μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό “Arthroscopy”, έγινε μία προσπάθεια συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας σε ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ανοικτή ή αρθροσκοπική απελευθέρωση του τένοντα του λαγονοψοίτη, μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου.

Τα κριτήρια συμπερίληψης ήταν αποτελέσματα μετά από ανοικτή ή αρθροσκοπική απελευθέρωση του τένοντα του λαγονοψοίτη, με παρακολούθηση τουλάχιστον έξι μηνών, η αγγλική γλώσσα και οι ανθρώπινες μελέτες.  Τα κριτήρια εξαίρεσης ήταν οι μελέτες τύπου case reports,  οι μελέτες που αφορούσαν μη χειρουργική διαχείριση ή αναθεώρηση της κοτυλιαίας πρόθεσης, και άρθρα με μη συγκεκριμένη διάγνωση τενοντίτιδας του λαγονοψοίτη ή αυτές στις οποίες η ανοικτή και αρθροσκοπική θεραπεία του λαγονοψοίτη αναφέρθηκαν ως μικτές σειρές.

Εξετάστηκαν 131 μελέτες με 7 μόνο να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια συμπερίληψης (4 μελέτες με αρθροσκοπική τενοτομή και 3 μελέτες με ανοικτή τενοτομή).  Η ανασκόπηση συνολικά αφορούσε 88 ασθενείς με τους 61 ασθενείς να έχουν αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά και τους 27 με ανοικτή τενοτομή.  Συνολικά οι 77 από τους 88 ασθενείς κατέδειξαν επιτυχή αποτελέσματα μετεγχειρητικά.  Στην ομάδα που αντιμετωπίστηκε αρθροσκοπικά, το 91,8% (56 από τους 61) των ασθενών είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ σε αυτούς που αντιμετωπίστηκαν με ανοικτή τενοτομή, το 77,8% (21 από τους 27) των ασθενών εμφάνισε επιτυχή αποτελέσματα.  Από τους ασθενείς με σημεία μηχανικής προστριβής λόγω προεξοχής της κοτυλιαίας πρόθεσης, αυτοί που υπεβλήθησαν σε ανοικτή τενοτομή είχαν πλήρη ανακούφιση από τον πόνο σε ποσοστό 75% σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν αρθροσκοπικά, στους οποίους το ποσοστό ήταν 93% (40 από τους 43 ασθενείς). 

Η αρθροσκοπική απελευθέρωση για τη διαχείριση της τενοντίτιδας του λαγονοψοίτη προτείνεται ως μία αποτελεσματική και ελάχιστα παρεμβατική τεχνική που μάλιστα εμφανίζει χαμηλό ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με την ανοικτή τενοτομή.  Η τενοτομή, είτε ανοικτή είτε αρθροσκοπική, αποτελεί μία επιτυχή επιλογή για την τενοντίτιδα του λαγονοψοίτη συμπεριλαμβανομένων και αυτών με σημεία μηχανικής πρόσκρουσης και συνιστάται πριν από την αναθεώρηση της κοτυλιαίας πρόθεσης. 

Πηγή: A Systematic Review of Arthroscopic Versus Open Tenotomy of Iliopsoas Tendonitis After Total Hip Replacement. Review article.  O'Connell RS, Constantinescu DS, Liechti DJ, Mitchell JJ, Vap AR.  Arthroscopy. 2018 Jan 17. pii: S0749-8063(17)31436-6

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].