Επιστροφή

Η αρθροσκοπική μερική επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη έχει θετική επίδραση στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση

Η αρθροσκοπική μερική επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη είναι μία αμφιλεγόμενη τεχνική.  Κατά πολλούς συγγραφείς επιβάλλεται η πραγματοποίησή της σε περιπτώσεις αρθροσκόπησης ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.  Κατά άλλους είναι μια μη αναγκαία και χωρίς αποτέλεσμα τεχνική.

Σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “American Journal of Sports Medicine” διερευνήθηκε η υπόθεση ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροσκοπική χειρουργική για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με ή χωρίς μερική επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη θα είχαν παρόμοια αποτελέσματα και δεν θα υπήρχε καμία διαφορά στο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης δύο ετών.

Οι συγγραφείς συνέλεξαν στοιχεία από 2009 έως το 2015 αναδρομικά.  Οι ασθενείς που ήταν επιλέξιμοι για τη μελέτη υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης με και χωρίς επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη.  Η επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη ενδείκνυται για περιπτώσεις επώδυνου κροτούντος ισχίου.  Ο ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης  ήταν τα δύο χρόνια. Μετρήθηκαν οι κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου Harris Hip Score, International Hip Outcome Tool-12, Hip Outcome Score-Activity of Daily Living Score, Hip Outcome Score-Sports Specific Subscale, Non-Arthritic Hip Score, η οπτική αναλογική κλίμακα για τον πόνο, η ικανοποίηση των ασθενών, η ελάχιστη κλινικά σημαντική διαφορά, και το ποσοστό των ασθενών στους οποίους επιτεύχθηκε μια αποδεκτή συμπτωματική κατάσταση.  Καταγράφηκαν επίσης οι επαναληπτικές αρθροσκοπήσεις ισχίου, αλλά και οι επικείμενες ολικές αρθροπλαστικές ισχίου.

Συνολικά καταγράφηκαν 351 ισχία (307 ασθενείς) τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια για την κοόρτη της επιμήκυνσης του λαγονοψοΐτη.  Για την ομάδα ελέγχου καταγράφηκαν 392 ισχία (354 ασθενείς). Και οι δύο ομάδες έδειξαν σημαντική μετεγχειρητική βελτίωση κατά τον επανέλεγχο στα δύο χρόνια.  Η ομάδα με την επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη έδειξε συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Η συγκριτική αυτή μελέτη κοόρτης έδειξε ότι η θεραπεία στις περιπτώσεις με επώδυνο εσωτερικό κροτούν ισχίο που αντιμετωπίστηκε με αρθροσκοπική επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη αποτελεί μία ασφαλή τεχνική με καλά άμεσα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα.  Οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκοπική επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα, συγκρίσιμα με αυτά της ομάδας ελέγχου που θεραπεύτηκαν για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης χωρίς επιμήκυνση του λαγονοψοΐτη.  

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς η αρθροσκοπική μερική επιμήκυνση του λαγονοψοίτη δεν έχει δυσμενή επίδραση στο κλινικό αποτέλεσμα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου.

Πηγή: “American Journal of Sports Medicine”, Σεπτέμβριος 2018

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].