Επιστροφή

Η αρθροσκόπηση ισχίου θεραπεύει την ηβική οστεΐτιδα στους ποδοσφαιριστές

Η ηβική οστεΐτιδα παραμένει μία σχετικά άγνωστη περιοχή της ορθοπαιδικής και της αθλητιατρικής.  Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται σε υψηλού επιπέδου αθλητές και ειδικά σε ποδοσφαιριστές.  Είναι μία αρκετά επώδυνη κατάσταση που σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και προκαλεί επίμονη και μακρόχρονη συμπτωματολογία.

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για την παθοφυσιολογία της ηβικής οστεΐτιδας που σίγουρα έχει μηχανικά χαρακτηριστικά.  Τελευταία φαίνεται να υπερισχύει ο μηχανικός συσχετισμός της άρθρωσης του ισχίου με την ηβική σύμφυση, η έμμεση δηλαδή πρόκληση της ηβικής οστεΐτιδας λόγω προβλημάτων του ισχίου και ιδιαίτερα του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Μία νέα μελέτη προσπαθεί να ρίξει φως στο άγνωστο αυτό πεδίο αναλύοντας τον συσχετισμό μεταξύ μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και ηβικής οστεΐτιδας  σε συμπτωματικούς αθλητές ποδοσφαίρου.  Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς που παρουσίαζαν πόνο στην ηβική σύμφυση ή οστικό οίδημα μαγνητοτομογραφικά  γύρω από αυτήν.

Συνολικά συμπεριελήφθησαν 577 συνεχόμενοι ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για την διόρθωση του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Οι ασθενείς μελετήθηκαν αναδρομικά με μία ελάχιστη παρακολούθηση δύο ετών.  Συμπεριελήφθησαν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, επαγγελματίες και μη. Οι συγγραφείς εκτίμησαν την κλίμακα αξιολόγησης του ισχίου Μodified Harris Hip Score και Nonarthritic Hip Score προεγχειρητικά, στους έξι μήνες, ένα χρόνο και δύο χρόνια μετεγχειρητικά.  Επίσης, οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με τα ακτινολογικά ευρήματα, σε αυτούς με τυπικά ευρήματα ηβικής οστεΐτιδας και σε αυτούς με οστικό οίδημα περί της ηβικής σύμφυσης. Έγινε εκτίμηση του κλινικού αποτελέσματος, της επιστροφής στο ποδόσφαιρο και των ακτινολογικών ευρημάτων.  Τα 28 ισχία πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης στη μελέτη. Τόσο η κλίμακα Μodified Harris Hip Score όσο και η Nonarthritic Hip Score παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση μετά την αρθροσκόπηση ισχίου. Επίσης, το 92% των αθλητών επέστρεψε στο ποδόσφαιρο στο ίδιο ή και σε υψηλότερο επίπεδο σε μία ενδιάμεση τιμή 5,5 μηνών (εύρος 4 έως 15 μήνες).  Το 67,8% παρουσίαζε ακτινολογική εικόνα ηβικής οστεΐτιδας και το 35,7% είχε οστικό οίδημα περί της ηβικής σύμφυσης.  Η γωνία α ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα με οστικό οίδημα σε σχέση με αυτήν χωρίς οστικό οίδημα. Υπήρχε μία σημαντική διαφορά στην ευαισθησία της ηβικής σύμφυσης από 32,1% προεγχειρητικά σε 3,6% μετεγχειρητικά.  Επιπρόσθετα, τα ευρήματα οστικού οιδήματος περί της ηβικής σύμφυσης στη μαγνητική τομογραφία εξαφανίστηκαν σε όλους τους παίκτες σε μία χρονική περίοδο με ενδιάμεση τιμή 11 μηνών μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η αρθροσκοπική θεραπεία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης  παρέχει ένα ευνοϊκό κλινικό αποτέλεσμα και υψηλό ποσοστό επιστροφής στην αθλητική δραστηριότητα σε επαγγελματίες, υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές, που υποφέρουν από ηβική οστείτιδα.

Πηγή: “The American Journal of Sports Medicine”, Ιανουάριος 2019

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].