Επιστροφή

Η αρθροσκόπηση ισχίου παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη συντηρητική θεραπεία σε ασθενείς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χειρουργείο

αρθροσκόπηση ισχίου
αρθροσκόπηση ισχίου

Η αρθροσκόπηση ισχίου αποτελεί μία καταξιωμένη μέθοδο για την αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων της άρθρωσης του ισχίου, με κύριες παθήσεις αυτές της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.  Ωστόσο, σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους κυριαρχεί ακόμη ένας σκεπτικισμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αρθροσκόπησης ισχίου, και πολλοί κλινικοί γιατροί ενθαρρύνουν τη μη χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.  Αντιθέτως, προτείνουν τη συντηρητική διαχείριση του προβλήματος με φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία και ενδαρθρικές εγχύσεις στην άρθρωση.  Μία άλλη παρόμοια θεραπευτική προσέγγιση είναι η τροποποίηση των σωματικών δραστηριοτήτων των ασθενών. 

Γενικά, υπάρχει πληθώρα δημοσιευμένων άρθρων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αρθροσκόπησης ισχίου σε τέτοιες παθήσεις σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες ασθενών.  Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την σύγκριση ασθενών, αυτών στους οποίους διενεργήθηκε αρθροσκόπηση ισχίου σε σχέση με ασθενείς που ακολούθησαν συντηρητική αγωγή. 

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Journal of Hip Preservation Surgery” έγινε μία προσπάθεια να συγκριθούν τα κλινικά αποτελέσματα ασθενών που αναγκαστικά ακολούθησαν συντηρητική αγωγή λόγω του ότι βρίσκονται σε λίστα αναμονής για αρθροσκόπηση ισχίου, με ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου. 

Ταυτοποιήθηκαν ασθενείς ηλικίας < 60 ετών από μία λίστα αναμονής για αρθροσκόπηση ισχίου σε ένα μεμονωμένο νοσοκομείο του δημοσίου συστήματος υγείας της Αυστραλίας.  Συλλέχθηκαν τα αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα γι’ αυτούς που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής.  Κατά τη διάρκεια της λίστας αναμονής δεν προσφέρθηκε καμία θεραπεία.  Η ομάδα αυτή συγκρίθηκε με μία διαφορετική ομάδα, η οποία υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση ισχίου και η οποία είχε κοινά χαρακτηριστικά όπως την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος και τα αναφερόμενα από τους ασθενείς κλινικά αποτελέσματα.

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 36 ασθενείς σε κάθε ομάδα, με μία μέση παρακολούθηση 19 μηνών (12 έως 36).  Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος και των αποτελεσμάτων κλιμάκων αξιολόγησης από τους ασθενείς. Κατά την τελική εκτίμηση, τα αποτελέσματα των  κλιμάκων αξιολόγησης του ισχίου για τους ασθενείς μετά από αρθροσκόπηση ισχίου ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με αυτά των ασθενών που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής (82,1 έναντι 48,9, αντίστοιχα).  Η μέση βαθμολογία της κλίμακας αξιολόγησης του ισχίου Harris μετά από αρθροσκόπηση ισχίου ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την βαθμολογία στους ασθενείς της λίστας αναμονής, και συγκεκριμένα ήταν 84,3 έναντι 48,1 αντίστοιχα (p < 0,001). 

Το βασικότερο εύρημα της μελέτης αυτής ήταν μία σημαντική βελτίωση της ομάδας των ασθενών που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου όταν συγκρίθηκαν με αυτούς που βρίσκονταν σε συντηρητική θεραπεία λόγω της λίστας αναμονής.  Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ένα ισχυρό τεκμήριο για την αρθροσκοπική αντιμετώπιση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, πράγμα που είναι συμβατό και με τον μειωμένο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών που υποστηρίζει τη συντηρητική θεραπεία για το σύνδρομο της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. 

Υπάρχουν πλέον αρκετές δημοσιευμένες μελέτες που υποστηρίζουν τη χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και τη συνυπάρχουσα παθολογία της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου ή των βλαβών του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης.  Σε πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουσης και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης εμφάνιζαν μετεγχειρητικά βαθμολογία της κλίμακας αξιολόγησης του ισχίου Harris 80,5 και 86,9 αντίστοιχα. 

Το βασικό συμπέρασμα του άρθρου αυτού ήταν ότι η αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στα αναφερόμενα από τους ασθενείς κλινικά αποτελέσματα όταν αυτά συγκρίνονται με τη συντηρητική θεραπεία και την τροποποίηση των δραστηριοτήτων σε ασθενείς σε λίστα αναμονής σε περιπτώσεις ενδαρθρικής παθολογίας του ισχίου (μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, ρήξη επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης, χόνδρινες βλάβες) για μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση 18 μηνών.

Πηγή: Spencer-Gardner L, Dissanayake R, Kalanie A, Singh P, O'Donnell J. Hip arthroscopy results in improved patient reported outcomes compared to non-operative management of waitlisted patients. J Hip Preserv Surg. 2017 Jan 10;4(1):39-44.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].