Επιστροφή

Η αρθροσκόπηση στην οριακή δυσπλασία του ισχίου

Η αρθροσκόπηση ισχίου χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την οριακή δυσπλασία (borderline hip dysplasia).  Ωστόσο, το ζήτημα αυτό παραμένει αμφιλεγόμενο και η βιβλιογραφία διαθέτει ανεπαρκή στοιχεία. 

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο “American Journal of Sports Medicine” έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η συνεισφορά της αρθροσκόπησης ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (femoroacetabular impingement) στα προβλήματα απότοκα της οριακής δυσπλασίας του ισχίου. 

Συλλέχθηκαν στοιχεία από συνεχόμενους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αρθροσκόπηση ισχίου με συρραφή του αρθρικού θυλάκου, οι οποίοι χειρουργήθηκαν για τη θεραπεία μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, μεταξύ των ετών 2012 και 2014.  Τα στοιχεία τους συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν προοπτικά.  Ως ασθενείς με οριακή δυσπλασία θεωρήθηκαν αυτοί με γωνία Wiberg ή γωνία κέντρου-παρυφής (lateral center-edge angle - LCEA) 20 έως 25°, ενώ ως φυσιολογικοί ασθενείς θεωρήθηκαν αυτοί με γωνίες 25 έως 40°.  Συλλέχθηκαν στοιχεία παρακολούθησης αυτών των ασθενών για πέντε χρόνια μετεγχειρητικά.  

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι τα ποσοστά ενός επιτυχημένου κλινικού αποτελέσματος πέντε χρόνια μετά την αρθροσκοπική θεραπεία, με συρραφή του θυλάκου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση, δεν ήταν σημαντικά διαφορετικά μεταξύ ασθενών με οριακή δυσπλασία και αυτών με απουσία δυσπλασίας.  Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για ένα καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ήταν η επαρκής σωματική δραστηριότητα, το τρέξιμο ως άθληση, το γυναικείο φύλο, και η μεγάλη γωνία LCEA σε ασθενείς με οριακή δυσπλασία. 

Πηγή:  “American Journal of Sports Medicine”, Ιούνιος 2020

 

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].