Επιστροφή

Η διάρκεια των προεγχειρητικών συμπτωμάτων σχετίζεται με το αποτέλεσμα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου

Η παρατεταμένη χρονιότητα των συμπτωμάτων έχει ενοχοποιηθεί ως ένα αίτιο για μη βέλτιστα αποτελέσματα μετά από αρθροσκόπηση ισχίου σε ασθενείς με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  Οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι η πρόοδος της νόσου και η ανάπτυξη αντισταθμιστικών μηχανισμών κινητικότητας.  

Την υπόθεση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “The American Journal of Sports Medicine”.  Στη μελέτη αυτή έγινε προσπάθεια να εξηγηθεί η επίδραση της αυξημένης διάρκειας των προεγχειρητικών συμπτωμάτων βάσει των αναφερόμενων από τους ασθενείς αποτελεσμάτων, το ποσοστό επανεγχείρησης και την κλινική αποτυχία μετά από αρθροσκόπηση ισχίου με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Η αναδρομική αυτή μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου μεταξύ 2012 και 2014, με ελάχιστο χρόνο παρακολούθησης τα δύο έτη.  Συγκρίθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, οι συνοδές παθολογικές καταστάσεις, οι προεγχειρητικές βαθμολογίες και τα συμπτώματα σε ομάδα ασθενών που τα εμφάνιζαν για λιγότερο από δύο χρόνια και σε ομάδα σύγκρισης που τα εμφάνιζαν για περισσότερο από δύο χρόνια.  Χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες αξιολόγησης Hip Outcome Score Activities of Daily Living (HOS-ADL), Hip Outcome Score Sport-Specific (HOS-SS) και modified Harris Hip Score (mHHS) και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με στατιστικές μεθόδους.

Συμπεριλήφθησαν 624 ασθενείς με μέση ηλικία τα 34 ± 13,5 έτη.  Οι 235 ασθενείς είχαν προεγχειρητικά συμπτώματα για δύο χρόνια ή περισσότερο.  Οι ασθενείς με συμπτώματα με διάρκεια λιγότερο από δύο χρόνια είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με αυτούς με συμπτώματα για δύο ή περισσότερα χρόνια.  Οι ασθενείς με μεγάλη διάρκεια προεγχειρητικών συμπτωμάτων εμφάνιζαν μικρότερη βελτίωση στα δύο χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, οι ίδιοι ασθενείς ήταν λιγότερο πιθανό να πετύχουν μια αποδεκτή κατάσταση συμπτωμάτων όσον αφορά τα Hip Outcome Score Activities of Daily Living (HOS-ADL), Hip Outcome Score Sport-Specific (HOS-SS) στην επανεκτίμηση των δύο ετών.  Τέλος, οι ασθενείς με συμπτωματολογία μεγάλης διάρκειας έδειξαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επανάληψης της αρθροσκόπησης.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι ασθενείς με σχετιζόμενα με τη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση συμπτωματολογία διάρκειας δύο ετών ή περισσότερο πριν από την αρθροσκόπηση ισχίου είχαν στατιστικά σημαντικά χειρότερα αναφερόμενα από τους ασθενείς αποτελέσματα και υψηλότερα ποσοστά επανεγχείρησης στα δύο χρόνια μετεγχειρητικά όταν συγκρίθηκαν με ασθενείς με μικρότερης διάρκειας προεγχειρητικά συμπτώματα.

 

Πηγή:  “The American Journal of Sports Medicine”, Νοέμβριος 2018

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].