Επιστροφή

Η εμβιομηχανική του πλάγιου κυκλικού λακτίσματος στις πολεμικές τέχνες

Οι πολεμικές τέχνες Muay Thai, Karate και Taekwondo εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη στάση του σώματος, τα λακτίσματα, τα χτυπήματα με τα χέρια, τις άμυνες και τις ρίψεις.  Ωστόσο, παρά τα διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά οι βασικές αρχές της κινησιολογίας παραμένουν κοινές γι’ αυτά τα είδη των πολεμικών τεχνών.

Μια τεχνική λακτίσματος που είναι κοινή και στα τρία παραπάνω είδη είναι το πλάγιο κυκλικό λάκτισμα (roundhouse kick ή dollyo chagi ή mawashi geri).  Το σύνθετο αυτό λάκτισμα είναι το περισσότερο σύνηθες σε αγώνες και έτσι αναπαριστά μία πολύ καλή τεχνική για να αναλυθεί προκειμένου να συγκριθούν διαφορετικά είδη πολεμικών τεχνών.  Το πλάγιο κυκλικό λάκτισμα είναι αρκετά προσαρμόσιμο και επιτρέπει τους αθλητές να κάνουν μικρές αλλαγές στη τεχνική όσον αφορά το ύψος (μηρός, κορμός ή κεφαλή) και όσον αφορά την απόσταση από τον αντίπαλο.

Σε μία πρόσφατη μελέτη έγινε προσπάθεια να καθοριστεί εάν υπάρχουν βασικές διαφορές στην τεχνική του πλάγιου κυκλικού λακτίσματος ανάμεσα στις πολεμικές τέχνες του Muay Thai, Karate και Taekwondo.  Επίσης, αναλύθηκαν οι κινηματικοί παράγοντες ενός αποτελεσματικού πλάγιου κυκλικού λακτίσματος. Έγινε καταγραφή της τρισδιάστατης κινηματικής του κάτω άκρου με τη χρήση μιας υπέρυθρης κάμερας κατά τη διάρκεια πλάγιων κυκλικών λακτισμάτων από διαφορετικούς αθλητές.  Καταγράφηκαν επίσης οι δυνάμεις πρόσκρουσης του λακτίσματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γραμμική ταχύτητα του ποδός κατά την πρόσκρουση συσχετίστηκε μετρίως με τη σχετική ισχύ πρόσκρουσης.  Η ειδική ανάλυση έδειξε ότι η ομάδα του Muay Thai είχε βραχύτερο χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με το Taekwondo. Η ανάλυση της κινηματικής του κάτω άκρου έδειξε ότι τόσο στο Karate όσο και στο Taekwondo οι αθλητές είχαν μεγαλύτερη ταχύτητα έκτασης του γόνατος σε σχέση με την ομάδα του Muay Thai.  Αντιστρόφως, η ομάδα του Muay Thai είχε ταχύτερη κίνηση του κέντρου της μάζας του σώματος σε σχέση με την ομάδα του karate και του Taekwondo.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι αρκετά θεμελιώδη πρότυπα κίνησης ήταν κοινά στην τεχνική του πλάγιου κυκλικού λακτίσματος στο Muay Thai, το Karate και το Taekwondo.  Μία αποτελεσματική εκτέλεση του πλάγιου κυκλικού λακτίσματος χαρακτηρίζεται από ταχεία αξονική στροφή της λεκάνης, απαγωγής του ισχίου, κάμψης του ισχίου και έκτασης του γόνατος σε συνδυασμό με ταχεία κίνηση του κέντρου βάρους του σώματος προς τον στόχο.

Πηγή: “PLοS”, Αύγουστος 2017

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].