Επιστροφή

Η επιστροφή στην οδήγηση μετά από αρθροσκόπηση ισχίου

Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μία μικρής παρεμβατικότητας χειρουργική τεχνική που δίνει την ευκαιρία στον ασθενή να κινητοποιηθεί άμεσα από την πρώτη μέρα και σε πολλές περιπτώσεις να μην διανυκτερεύσει καν στην κλινική. Ωστόσο, είναι πολλές οι καθημερινές δραστηριότητες για τις οποίες πάντα διερωτάται τόσο ο ασθενής όσο και ο χειρουργός για το ποιο είναι το καταλληλότερο χρονικό σημείο έναρξής τους μετά από την αρθροσκόπηση. Μία από αυτές τις δραστηριότητες είναι και η οδήγηση του αυτοκινήτου. Ενώ φαίνεται λογικό ένας ασθενής να είναι απόλυτα ικανός να οδηγήσει από τις πρώτες μέρες μετά από την αρθροσκόπηση ισχίου υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν πριν ληφθεί μία τέτοια απόφαση.

Σε μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Clinical Journal of Sports Medicine”, μελετήθηκε η επίδοση των ασθενών κατά την πέδηση (φρενάρισμα) με τη χρήση ενός μοντέρνου προσομοιωτή οδήγησης μετά από αρθροσκόπηση του δεξιού ισχίου. Η μελέτη αυτή ήταν προοπτική και συμπεριλάμβανε πέντε συνεδρίες οδήγησης στον προσομοιωτή κατά τις οποίες λήφθησαν οι κατάλληλες μετρήσεις.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 14 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση δεξιού ισχίου και που συγκρίθηκαν με μία ομάδα ελέγχου 17 συμμετεχόντων. Οι ασθενείς οδήγησαν στον προσομοιωτή προεγχειρητικά προκειμένου να καθιερωθεί μία βάση σύγκρισης και στη συνέχεια δύο, τέσσερις, έξι και οκτώ εβδομάδες μετεγχειρητικά. Η ομάδα ελέγχου δεν υπεβλήθη σε καμία χειρουργική επέμβαση.

Κατά τη χρήση του προσομοιωτή οδήγησης έγιναν μετρήσεις σχετικές με τον χρόνο αρχικής αντίδρασης (initial reaction time), τον χρόνο απελευθέρωσης του επιταχυντή (γκάζι) (throttle release time), τον χρόνο κίνησης του ποδιού (foot movement time), και τον χρόνο φρεναρίσματος (break travel time).

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης προτείνουν πως οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην οδήγηση αυτοκινήτου δύο εβδομάδες μετεγχειρητικά μετά από μία χειρουργική επέμβαση αρθροσκόπησης δεξιού ισχίου.

Πηγή: Momaya AM1, Stavrinos D, McManus B, Wittig SM, Emblom B, Estes R. Return to Driving After Hip Arthroscopy. Clin J Sport Med. 2017 Jul 11