Επιστροφή

Η επώδυνη κινητικότητα των ισχίων κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα

Οι δυσκολίες λόγω των επώδυνων κινήσεων κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα αποτελούν ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση.  

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Orthopaedic Journal of Sports Medicine”έγινε προσπάθεια να καθοριστεί ο κίνδυνος της πρόσκρουσης σε ασθενείς με τέτοια προβλήματα κατά τη διάρκεια των περισσότερο συνηθισμένων στάσεων σεξουαλικής δραστηριότητας, και με τη βοήθεια τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας.  Έγινε έλεγχος της κινηματικής πριν και μετά από διορθωτική χειρουργική επέμβαση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Ανασκοπήθηκαν 10 αξονικές τομογραφίες της λεκάνης και του μηριαίου σε ασθενείς με μηροκοτυλιαία πρόσκρουση λόγω μεμονωμένης μορφολογίας cam.  Αναπτύχθηκαν τρισδιάστατα οστικά μοντέλα μέσω ειδικού λογισμικού. Στη συνέχεια, έγινε διορθωτική επέμβαση της μορφολογίας του cam. Ακολούθως έγινε προσομοίωση του εύρους κίνησης του ισχίου στις περισσότερο συνηθισμένες στάσεις της σεξουαλικής δραστηριότητας σε άνδρες και γυναίκες πριν και μετά τη διόρθωση της βλάβης της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.  Καθορίστηκε η πρόσκρουση για κάθε στάση.

Δεν υπήρχε στάση που να ήταν ελεύθερη πρόσκρουσης σε όλα τα μοντέλα πριν από τη διόρθωση της βλάβης cam.  Μετά τη διόρθωση οι 11 από τις 29 συνολικά στάσεις ήταν ελεύθερες πρόσκρουσης. Υπήρχε μια σημαντική μείωση της πρόσκρουσης κατά τη σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά τη διορθωτική επέμβαση.  Υπήρχε μία σημαντική αύξηση του αριθμού των ασφαλών θέσεων κατά τη σύγκριση πριν και μετά τη διόρθωση.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι μετά από τη διόρθωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam υπήρχε σημαντική μείωση του ποσοστού πρόσκρουσης και σημαντική αύξηση του αριθμού των ασφαλών σεξουαλικών στάσεων.  

Η πρόσκρουση σε ασθενείς με μορφολογία τύπου cam είναι κοινή κατά τη διάρκεια  της σεξουαλικής δραστηριότητας. Η χειρουργική διόρθωση της μορφολογίας τύπου cam μειώνει σημαντικά το βαθμό πρόσκρουσης.  Αν και η μελέτη ήταν καθαρά εργαστηριακή και δεν συμπεριλάμβανε τα συμπτώματα των ασθενών, τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφραστούν ως μία σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα μετά από τη χειρουργική διόρθωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam.

Πηγή: “Orthopaedic Journal of Sports Medicine”, Αύγουστος 2018

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].