Επιστροφή

Η μαραθωνοδρομία δεν προκαλεί αρθρίτιδα ισχίου και γόνατος

Ένα συχνό ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο ορθοπαιδικός σε άτομα με έντονη αθλητική δραστηριότητα, και ιδιαίτερα σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων, είναι εάν η μαραθωνοδρομία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πρώιμη φθορά του ισχίου και του γόνατος.  Οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων υποβάλλουν τα ισχία και τα γόνατά τους σε έντονη κραδασμική καταπόνηση και λογικά κάποιος θα συμπέραινε ότι αποτελεί προδιαθετικό παράγοντα για ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.  Ωστόσο φαίνεται πως η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν διαθέτει στοιχεία για κάτι τέτοιο.

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό περιοδικό “The Journal of Bone and Joint Surgery” έγινε μία προσπάθεια να περιγραφεί η υγεία του ισχίου και του γόνατος σε ενεργούς μαραθωνοδρόμους, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση του πόνου, την αρθρίτιδα και την ύπαρξη ή όχι αρθροπλαστικής.

Έγινε μία διεθνής έρευνα σε μαραθωνοδρόμους και εκτιμήθηκαν αθλητές που έχουν συμπληρώσει περισσότερους από 5 μαραθώνιους και που αθλούνται συστηματικά με τρέξιμο τουλάχιστον 10 μιλίων την εβδομάδα.  Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις για τον πόνο, το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό αρθρίτιδας, το ιστορικό για πιθανές χειρουργικές επεμβάσεις, τον όγκο τρεξίματος, τους προσωπικούς χρόνους μαραθωνίου και την τρέχουσα κατάσταση αθλητικής δραστηριότητας.  Τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν με στατιστικές μεθόδους. 

Συνολικά εκτιμήθηκαν 675 άτομα με μέση ηλικία τα 48 έτη (εύρος 18 έως 79), τα οποία τρέχουν μία μέση απόσταση 36 μιλίων σε εβδομαδιαία βάση, για ένα μέσο χρονικό διάστημα 19 ετών (εύρος 3 έως 60) και συμπλήρωσαν έναν μέσο αριθμό 76 μαραθωνίων (εύρος 5 έως 1.016).  Ο πόνος στο ισχίο και το γόνατο αναφέρθηκε σε ποσοστό 47% και η αρθρίτιδα σε ποσοστό 8,9% στους μαραθωνοδρόμους.  Επτά μαραθωνοδρόμοι συνέχισαν να τρέχουν μετά από χειρουργική επέμβαση αρθροπλαστικής ισχίου ή γόνατος.  Η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό αλλά και το ιστορικό των χειρουργικών επεμβάσεων αποτελούσαν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για την αρθρίτιδα.  Δεν υπήρχε σημαντικός κίνδυνος που να σχετίζεται με τη διάρκεια του τρεξίματος, την ένταση, την απόσταση ή τον αριθμό των μαραθωνίων που έχουν συμπληρωθεί.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό και το ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες με τους οποίους μπορεί κανείς να προβλέψει τον αυξημένο κίνδυνο για αρθρίτιδα ισχίου και γόνατος σε ενεργούς μαραθωνοδρόμους, αν και δεν υπήρχε συσχετισμός με το ιστορικό τρεξίματος.  Συμπέραναν επίσης, ότι χρειάζεται μία οριζόντια επανεκτίμηση προκειμένου να καθοριστούν οι επιδράσεις της μαραθωνοδρομίας στην ανάπτυξη μελλοντικής αρθρίτιδας στο ισχίο και το γόνατο.

Πηγή: “The Journal of Bone and Joint Surgery”, Ιανουάριος 2018

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].