Επιστροφή

Η μορφολογία FAI (μηροκοτυλιαία πρόσκρουση), αυξάνει τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας στους νέους

Η σύνδεση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης με την επικείμενη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου, συζητιέται έντονα τα τελευταία χρόνια.  Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η μορφολογία FAI αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας μακροπρόθεσμα.  Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ευρέως ότι παρόμοια μορφολογία υπάρχει και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, αλλά και ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι τελικά δεν ανέπτυξαν οστεοαρθρίτιδα.  Γενικά, η βιβλιογραφία δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τη σύνδεση των δύο αυτών καταστάσεων.     

Περισσότερο φως σε αυτό το ερώτημα ήρθε να δώσει μια νέα μελέτη κατά την οποία διερευνήθηκαν 51 ασθενείς με ακτινολογικό έλεγχο (προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες ισχίων) και μελετήθηκαν σε βάθος 25 ετών.  Μετρήθηκαν η γωνία α (alpha angle), η συστροφή του μηριαίου (femoral torsion), η πλάγια γωνία κέντρου-παρυφής (lateral center - angle), το crossover sign, το σημείο οπισθίου τοιχώματος (posterior wall sign) και η προσεκβολή της ισχιακής άκανθας (prominence of ischial spine sign) στις προσθιοπίσθιες ακτινογραφίες.  Στις ακτινογραφίες επανεκτίμησης εκτιμήθηκε ο βαθμός της οστεοαρθρίτιδας, ενώ εκτιμήθηκαν επίσης και οι κλίμακες αξιολόγησης του ισχίου. 

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 43 έτη.  Η μορφολογία τύπου cam έδειξε μια αύξηση του κινδύνου για ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας, και ιδιαίτερα οι γωνίες α ≥ 55° στις προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες.  Η συστροφή του μηριαίου και η απόκλιση της κοτύλης δεν αποτέλεσαν παράγοντες κινδύνου για την οστεοαρθρίτιδα.

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση τύπου cam στους νέους ασθενείς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας ισχίου κατά 5 με 10% μακροπρόθεσμα, σε μία παρακολούθηση με βάθος 25 ετών. 

Πηγή: “Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery”, Ιούνιος 2020

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].