Επιστροφή

Ο συσχετισμός της μορφολογίας cam με την οστεοαρθρίτιδα του ισχίου

Η βλάβη μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (FAI) τύπου cam έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας στους ενήλικες. Υπάρχουν πολλαπλές μελέτες στη βιβλιογραφία που περιέχουν τέτοιες ενδείξεις, όμως το θέμα αυτό αποτελεί ακόμα πεδίο συζήτησης μεταξύ των ορθοπαιδικών χειρουργών. 

Σε μία νέα μελέτη έγινε προσπάθεια να καθοριστεί εάν η ύπαρξη μορφολογίας cam σε ασθενείς ηλικίας 40 έως 55 έτη συνδέεται με την ανάπτυξη ακτινολογικής εικόνας οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. 

Μελετήθηκαν 107 άτομα (68% γυναίκες και 32% άντρες, με μέση ηλικία 49 ± 4 έτη), οι οποίοι περιέχονταν στη μελέτη Ullersaker.  Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν αυτοί περιλάμβαναν ερωτηματολόγια, το εύρος κίνησης του ισχίου, υπερηχογραφικό και ακτινολογικό έλεγχο. 

Η επίπτωση της μορφολογίας cam ήταν 42% και ήταν αμφοτερόπλευρη στο 47% των ατόμων.  Οι ασθενείς με μορφολογία cam ήταν έξι φορές περισσότερο πιθανό να έχουν βαθμολογία Kellgren Lawrence ⩾ 2 και τέσσερις φορές περισσότερο πιθανό να έχουν ελάχιστο μεσάρθριο διάστημα < 2mm.  Η επίπτωση των χαρακτηριστικών ακτινολογικής οστεοαρθρίτιδας ήταν 4-13% στα άτομα με μορφολογία τύπου cam και 0-3% χωρίς αυτήν.  Επίσης, αυτοί με μορφολογία cam έδειξαν μειωμένη κάμψη και στροφικότητα του ισχίου σε σχέση με αυτούς χωρίς την βλάβη cam.  Δεν υπήρχε συσχετισμός μεταξύ των υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι σε μια κοόρτη ηλικίας 40 έως 55 έτη η επίπτωση της μορφολογίας cam ήταν υψηλή (42%), με ένα σημαντικό συσχετισμό μεταξύ της μορφολογίας cam και των ακτινολογικών χαρακτηριστικών οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. 

Πηγή: “Hip International”, Ιούλιος 2020

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].