Επιστροφή

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για επαναληπτική αρθροσκόπηση ισχίου στη μηροκοτυλιαία πρόσκρουση κατά την παρακολούθηση επταετίας;

Τα τελευταία χρόνια η χειρουργική θεραπεία της συμπτωματικής μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης (femoroacetabular impingement) πραγματοποιείται όλο και περισσότερο με την αρθροσκοπική μέθοδο. Τόσο οι οστικές παθομορφολογίες όσο και οι βλάβες του επιχειλίου χόνδρου αλλά και του αρθρικού χόνδρου μπορούν να αντιμετωπιστούν με συγκρίσιμα αποτελέσματα με την ανοικτή τεχνική, αλλά με λιγότερες επιπλοκές.

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διαπιστωθούν τα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα μετά από παρακολούθηση επτά ετών, να υπολογιστεί η επταετής επιβίωση χρησιμοποιώντας ως τελικά σημεία την ολική αρθροπλαστική ισχίου, την τυχόν πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας και το πτωχό κλινικό αποτέλεσμα, και να προσδιοριστούν παράγοντες που σχετίζονταν με την επαναληπτική αρθροσκόπηση.

Μεταξύ των ετών 2003 και 2008 πραγματοποιήθηκαν 62 αρθροσκοπήσεις ισχίου για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση. Με την ίδια ένδειξη πραγματοποιήθηκαν επίσης 571 ανοικτές χειρουργικές με εξάρθρωση του ισχίου. Η θεραπεία ήταν η διόρθωση της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης τύπου cam, pincer, ή και τα δύο, και η θεραπεία τυχόν βλάβης του επιχειλίου και αρθρικού χόνδρου της κοτύλης.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι σε αυτήν τη σειρά των ασθενών με αρθροσκοπική θεραπεία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, η αρθροσκόπηση ισχίου είχε ως αποτέλεσμα μία ακέραια άρθρωση του ισχίου χωρίς πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας στην παρακολούθηση των επτά ετών. Οι παράγοντες κινδύνου για επαναληπτική αρθροσκόπηση ισχίου ήταν η αυξημένη επικάλυψη της μηριαίας κεφαλής από την κοτύλη και η ύπαρξη παραμόρφωσης δίκην λαβής πιστολιού (pistol grip deformity).

Πηγή: Haefeli PC, Albers CE, Steppacher SD, Tannast M, Büchler L. What Are the Risk Factors for Revision Surgery After Hip Arthroscopy for Femoroacetabular Impingement at 7-year Followup? Clin Orthop Relat Res. 2017 Apr;475(4):1169-1177.