Επιστροφή

Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ισχίου σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα βαθμού 1 κατά Tonnis και ελάχιστη παρακολούθηση πενταετίας: μία σύγκριση με την ομάδα ελέγχου με ακτινογραφίες βαθμού 0 κατά Tonnis

Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ισχίου
Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ισχίου

Μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό “American Journal of Sports Medicine” είχε ως σκοπό να εκτιμήσει τα αποτελέσματα της αρθροσκοπικής θεραπείας της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε ασθενείς με ήπια οστεοαρθρίτιδα (βαθμού 1 κατά Tonnis) σε μία πενταετή παρακολούθηση και να πραγματοποιήσει μία σύγκριση με μία ομάδα ελέγχου που εμφάνιζαν ακτινογραφίες ισχίων βαθμού 0 κατά Tonnis. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με τη θεραπεία της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης και των ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης σε ήπια οστεοαρθρίτιδα.

Η μελέτη ήταν τύπου κοόρτης και επιπέδου τεκμηρίωσης 3. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν προοπτικά σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου μεταξύ του Φεβρουαρίου 2008 και Απριλίου 2011. Τα κριτήρια συμπερίληψης των ασθενών ήταν η αρθροσκοπική θεραπεία για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξεων του επιχειλίου χόνδρου της κοτύλης, τα οποία αξιολογήθηκαν κλινικά με τις κλίμακες Harris Hip Score, Non-Arthritic Hip Score, Hip Outcome Score-Sports-Specific Subscale και visual analog scale. Τα κριτήρια εξαίρεσης από τη μελέτη ήταν οστεοαρθρίτιδα βαθμού 2 κατά Tonnis και παλαιότερες παθολογικές καταστάσεις στα ισχία (χειρουργική επέμβαση του αντίθετου άκρου, επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής, άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής και δυσπλασία ισχίων). Ταυτοποιήθηκαν ασθενείς με ελάχιστη παρακολούθηση πέντε ετών, οι οποίοι παρουσίαζαν ακτινογραφίες ισχίων με βαθμό 0 κατά Tonnis και συγκρίθηκαν με την ομάδα ελέγχου. Από τα 356 ισχία τα 292 είχαν αποτελέσματα πενταετίας (82%). Εκτιμήθηκαν 85 ισχία βαθμού 1 κατά Tonnis. Στην πενταετή παρακολούθηση οι ασθενείς με βαθμό 1 κατά Tonnis είχαν σημαντική βελτίωση σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης. Το ποσοστό επιβίωσης σε σχέση με την μετατροπή σε ολική αρθροπλαστική ισχίου για την ομάδα βαθμού 1 κατά Tonnis ήταν 69,4% στα πέντε χρόνια, ενώ για του βαθμού 0 κατά Tonnis ήταν 88,4%. 62 ισχία με βαθμό 0 κατά Tonnis συγκρίθηκαν με 62 ισχία με βαθμό 1 κατά Tonnis. Και οι δύο ομάδες έδειξαν βελτίωση σε όλες τις κλίμακες αξιολόγησης μετεγχειρητικά σε σχέση με την προεγχειρητική κατάσταση. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών βαθμολογιών ή την επιβίωση μεταξύ των ομάδων.

Στη μελέτη εξήχθη το συμπέρασμα ότι η αρθροσκοπική θεραπεία για μηροκοτυλιαία πρόσκρουση και ρήξη του επιχειλίου χόνδρου σε ασθενείς με βαθμό 1 κατά Tonnis έχουν καλά αποτελέσματα στην παρακολούθηση των πέντε ετών. Μετά από τη σύγκριση φάνηκε ότι οι ασθενείς με βαθμό 1 κατά Tonnis είχαν παρόμοια και ίδιας διάρκειας βελτίωση σε σχέση με αυτούς με βαθμό 1. Αν και συνιστώνται συγκεκριμένες χειρουργικές ενδείξεις και κατάλληλες προσδοκίες για τους ασθενείς με ήπια οστεοαρθρίτιδα, οι ασθενείς με βαθμού 1 οστεοαρθρίτιδα κατά Tonnis δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν αντένδειξη για αρθροσκοπική χειρουργική του ισχίου.

Πηγή: Domb BG, Chaharbakhshi EO, Rybalko D, Close MR, Litrenta J, Perets I. Outcomes of Hip Arthroscopic Surgery in Patients With Tönnis Grade 1 Osteoarthritis at a Minimum 5-Year Follow-up: A Matched-Pair Comparison With a Tönnis Grade 0 Control Group. Am J Sports Med. 2017.