Επιστροφή

Η ενδοσκοπική συρραφή του μέσου γλουτιαίου μυός με ταυτόχρονη αρθροσκόπηση ισχίου αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική

Οι ρήξεις των απαγωγών του ισχίου με ιδιαίτερο εκπρόσωπο τον μέσο γλουτιαίο, αποτελούν μία νεοεμφανιζόμενη ορθοπαιδική οντότητα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολλές απόψεις που υποστηρίζουν ότι είναι και το αίτιο του πόνου σε πολλές περιπτώσεις επίμονου πόνου στην πλάγια περιοχή του ισχίου που κοινά οι ορθοπαιδικοί τις θεωρούμε ως τροχαντηρίτιδες.  Φαίνεται ότι οι ρήξεις της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου είναι εύρημα τόσο σε άτομα με αυξημένη αθλητική δραστηριότητα αλλά μπορεί και να αποτελούν αίτιο της φυσιολογικής εκφυλιστικής διαδικασίας του σώματος, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Υπάρχει εκτενής αναφορά στην ξένη βιβλιογραφία σε τέτοιες περιπτώσεις, που μάλιστα πολλοί συγγραφείς τείνουν να την προσομοιάσουν με τη ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου (rotator cuff tear).  Πραγματικά, η κατάφυση του μέσου γλουτιαίου στο ισχίο έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την κατάφυση του στροφικού πετάλου στον ώμο, όσον αφορά στη λειτουργικότητα αλλά και τα ανατομικά χαρακτηριστικά.

Η κυρίαρχη τάση στην ορθοπαιδική σχετικά με την αντιμετώπιση του πόνου στην πλάγια περιοχή του ισχίου (lateral hip pain), είτε αυτή αφορά τροχαντηρίτιδα, είτε τενοντίτιδα-τενοντοπάθεια, είτε μερική ρήξη της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου συνίσταται σε συντηρητική αντιμετώπιση με παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, φυσιοθεραπευτικές τεχνικές, και εγχύσεις στεροειδών ή άλλων παραγόντων.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει η επεμβατική θεραπεία τέτοιων περιπτώσεων, ειδικά σε νεότερους ασθενείς, και περισσότερο σε αθλητές.  Σε αυτήν την ομάδα των ασθενών έχει παρατηρηθεί ότι το αίτιο του πόνου είναι η μερική ρήξη του τένοντα η οποία έχει περιγραφεί είτε με ανοικτή είτε με αρθροσκοπική τεχνική.  Και στις δύο περιπτώσεις η συρραφή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών οστικών αγκυρών (anchors), οι οποίες τοποθετούνται στο μηριαίο οστούν και παράλληλα συγκρατούν τον τένοντα του μέσου γλουτιαίου στην οστική του πρόσφυση. 

Μία πρόσφατη ενδιαφέρουσα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Arthroscopy τον Δεκέμβριο του 2017, παρουσιάζει μία ανασκόπηση μίας σειράς ασθενών (case series) σε 16 περιπτώσεις, και με διάρκεια παρακολούθησης τα πέντε έτη.

Οι συγγραφείς παρουσίασαν την εμπειρία τους για μερική ή πλήρη ρήξη της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου με ταυτόχρονη αρθροσκόπηση ισχίου.  Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούσαν το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2011 και είχαν συλλεχθεί προοπτικά.  Συμπεριλήφθησαν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε συρραφή της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου με ταυτόχρονη αρθροσκόπηση ισχίου για θεραπεία ρήξης του επιχειλίου χόνδρου.  Όλοι οι ασθενείς είχαν ελάχιστη παρακολούθηση πέντε ετών και αξιολογήθηκαν με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης ισχίου modified Harris Hip Score, Non-Arthritic Hip Score, Hip Outcome Score-Sports Specific Subscale, και αναλογική κλίμακα πόνου για το ισχίο (visual analog scale score).  Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και το international Hip Outcome Tool-12 (iHOT-12), το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη τελευταία επανεκτίμησή τους. Οι ασθενείς που εξαιρέθηκαν είχαν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια: ύπαρξη οστεοαρθρίτιδας με βαθμολογία κατά Tönnis μεγαλύτερη του 2, προηγούμενο ιστορικό παθήσεων από το ισχίο, σοβαρή δυσπλασία, και ήταν αιτηθέντες για αποζημίωση λόγω αναπηρίας. 

Υπήρχαν 16 ασθενείς οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης, 14 (87,5%) από τους οποίους είχαν ελάχιστη παρακολούθηση πέντε ετών, με μέση παρακολούθηση τους 68,8 μήνες (εύρος, 60,1 έως 79,6 μήνες).  Η ομάδα μελέτης αποτελούνταν από 13 γυναίκες (92,9%) και έναν άνδρα (7,1%) με μέση ηλικία κατά τη χειρουργική επέμβαση τα 57,4 έτη (εύρος 46,3 έως 74,8 έτη).  Οι βαθμολογίες των κλιμάκων αξιολόγησης βελτιώθηκαν ως εξής: για το modified Harris Hip Score, από 52,4 στο 81,2 (p=0,004), για το Non-Arthritic Hip Score, από 48,0 έως 82,5 (p=0,002), για το Hip Outcome Score-Sports Specific Subscale, από το 30,1 έως 66,4 (p<0,001), και για το visual analog scale score, από το 6,2 έως το 2,6 (p=0,001).  Στην ελάχιστη παρακολούθηση των πέντε ετών, η μέση βαθμολογία για το iHOT-12 ήταν 73,8 και η μέση βαθμολογία ικανοποίησης των ασθενών ήταν 8,4.  Η επιβίωση ήταν 92,9%, και ένας ασθενής υπεβλήθη σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.  Δεν υπήρχε επιδείνωση στα αποτελέσματα των ασθενών και στην ικανοποίησή τους μεταξύ δύο και πέντε ετών μετεγχειρητικά.  Δεν υπήρχαν κλινικές αποτυχίες της συρραφής του μέσου γλουτιαίου ή άλλες επιπλοκές. 

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ενδοσκοπική συρραφή του μέσου γλουτιαίου με ταυτόχρονη αρθροσκόπηση ισχίου για ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου αποτελεί μία ασφαλή τεχνική και δείχνει ευνοϊκά αποτελέσματα σε ασθενείς με ελάχιστη παρακολούθηση πέντε ετών.  Μάλιστα, τα αποτελέσματα των ασθενών ήταν ακόμα και στα πέντε χρόνια τόσο καλά όσο ήταν στα δύο χρόνια μετεγχειρητικά.

 

Πηγή: Perets I, Mansor Y, Yuen LC, Chen AW, Chaharbakhshi EO, Domb BG. Endoscopic Gluteus Medius Repair With Concomitant Arthroscopy for Labral Tears: A Case Series With Minimum 5-Year Outcomes. Arthroscopy. 2017 Dec;33(12):2159-2167.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].