Επιστροφή

Φυσιοθεραπεία και αρθροσκόπηση ισχίου. Η αποτελεσματικότητα της πρόσθεσης ενός προγράμματος φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης στην αρθροσκοπική θεραπεία του συνδρόμου μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης: μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη

Είναι ευρέως γνωστό ότι η φυσιοθεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μετεγχειρητικής αποκατάστασης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου. Η επιλογή ενός φυσιοθεραπευτικού πρωτοκόλλου αποκατάστασης έχει ύψιστη σημασία για τον ασθενή και αυτό είναι αναγκαίο να εξατομικεύεται ανάλογα με πρόβλημα της άρθρωσης σε κάθε ασθενή. Αν και έχουν περιγραφεί αρκετά προγράμματα αποκατάστασης μετά από αρθροσκόπηση ισχίου δεν υπάρχουν κλινικές δοκιμές στη βιβλιογραφία που να εκτιμούν τα αποτελέσματα.

Ο στόχος μιας πρόσφατης μελέτης ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας ενός προοδευτικού προγράμματος φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου για το σύνδρομο της μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Η κύρια υπόθεση της μελέτης ήταν ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης που προτείνεται από τον ίδιο τον φυσιοθεραπευτή θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς που δεν υποβάλλονται σε φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση.

Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθησαν ασθενείς ηλικίας ≥ 16 ετών με σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης που επιλέχθηκαν τυχαίως, υπεβλήθησαν σε αρθροσκόπηση ισχίου και ακολούθησαν ένα φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η ομάδα αυτή ακολούθησε επτά συνεδρίες φυσιοθεραπείας, μία προεγχειρητική και έξι μετεγχειρητικές, οι οποίες συμπεριελάμβαναν την εκπαίδευση, χειροπρακτική θεραπεία, ένα προοδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης στο σπίτι, υδροθεραπεία και ασκήσεις σε γυμναστήριο, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν ακολούθησε κανένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι μετρήσεις ελήφθησαν στις δύο εβδομάδες προεγχειρητικά και 14 με 24 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης μπορεί να ενισχύσει τη βελτίωση στα αναφερόμενα από τον ασθενή αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ισχίου για σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης.

Πηγή: Bennell KL, Spiers L, Takla A, O'Donnell J, Kasza J, Hunter DJ, Hinman RS. Efficacy of adding a physiotherapy rehabilitation programme to arthroscopic management of femoroacetabular impingement syndrome: a randomised controlled trial (FAIR). BMJ Open. 2017 Jun 23;7(6):e014658.