Επιστροφή

Μήνυμα σφάλματος

User warning: The following module is missing from the file system: honeypot. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home2/alexandrostzavea/public_html/includes/bootstrap.inc).

Βλάβες στον αρθρικό χόνδρο

Η αρθροσκόπηση ισχίου παίζει σημαντικό ρόλο στη διάγνωση των βλαβών του αρθρικού χόνδρου, καθώς οι πρώιμες βλάβες του (διαχωρισμός, αποπετάλωση, ελεύθεροι χόνδρινοι κρημνοί) δεν μπορούν να διαγνωσθούν με τις κλασικές διαγνωστικές εξετάσεις, παρά μόνο με μαγνητική τομογραφία και τη χρήση σκιαστικού, φθάνοντας ευαισθησία και ειδικότητα της τάξης του 90% και 91% αντίστοιχα.

Αντίθετα, με την αρθροσκοπική τεχνική η ευαισθησία και ειδικότητα φθάνουν το 100%, ενώ μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν και οι θεραπευτικές τεχνικές της συγκόλλησης / ομαλοποίησης με συσκευή ραδιοσυχνοτήτων ή αρθροσκοπικό ξέστρο, της αφαίρεσης των κρημνών, της διεξαγωγής μικροκαταγμάτων που επιφέρουν το σχηματισμό νέου ινοχόνδρινου ιστού, ή τη τεχνική συγκόλλησης αποκολλημένων κρημνών με ειδική κόλλα ινικής. Το αποτέλεσμα της θεραπείας των βλαβών αυτών εξαρτάται από την έκτασή τους και την έγκαιρη διάγνωσή τους.

Τεχνική μικροκαταγμάτων σε χόνδρινο έλλειμμα της κοτύλη


Τεχνική μικροκαταγμάτων σε χόνδρινο έλλειμμα της κοτύλης. (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης)

Τεχνική χρήσης ινικής


Τεχνική χρήσης ινικής. (Α: Εκτίμηση της βλάβης – “wave sign”, Β: έγχυση της ινικής μέσω βελόνης, Γ: καθήλωση του χόνδρινου κρημνού με αρθροσκοπική λαβίδα, Δ: η εικόνα μετά την πήξη της ινικής (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΕΧ: επιχείλιος χόνδρος, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης, ΑΘ: αρθρικός θύλακος)

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].