Επιστροφή

Στρογγύλος σύνδεσμος

Η χρησιμότητα και λειτουργία του στρογγύλου συνδέσμου στην άρθρωση του ισχίου αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Εντούτοις η βλάβη του αποτελεί ένα συχνό εύρημα στην αρθροσκόπηση ισχίου, που συχνά συνοδεύεται με άλλες ενδαρθρικές κακώσεις.


Αρθροσκοπικές εικόνες βλάβης του στρογγύλου συνδέσμου. Α: πλήρης ρήξη στρογγύλου συνδέσμου μετά από τραυματισμό, B: μερική ρήξη στρογγύλου συνδέσμου (βέλος)
(ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΚΒ: κοτυλιαίος βόθρος)

Ανέκδοτες παρατηρήσεις, επίσης, συνηγορούν στην ύπαρξη παθολογίας του στρογγύλου συνδέσμου σε περιπτώσεις με σοβαρότερης μορφής παθολογίας της άρθρωσης. Η αρθροσκόπηση ισχίου, εκτός από τη διάγνωση της παθολογίας του στρογγύλου συνδέσμου, που μπορεί να συνίσταται σε μερική ή πλήρη ρήξη, μπορεί να συμβάλλει στην θεραπεία του με τη διεξαγωγή ρίκνωσής του με εύκαμπτο αρθροσκοπικό ηλεκτροκαυτήρα.

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].