Επιστροφή

Ρήξη επιχειλίου χόνδρου

Ο επιχείλιος χόνδρος της κοτύλης (labrum) έχει ρόλο – κλειδί στην άρθρωση του ισχίου. Διατηρεί την επαλληλία των αρθρικών επιφανειών, ενισχύει τη σταθερότητα της άρθρωσης και συμβάλλει στην σταθερότητα του γειτνιάζοντα αρθρικού χόνδρου. Ο επιχείλιος χόνδρος αποτελεί την ανατομική συνέχεια του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης, ώστε βλάβη αυτού φέρνει σε κίνδυνο τον αρθρικό χόνδρο με κίνδυνο αποκόλλησής του και την εμφάνιση των πρώιμων οστεοαρθριτικών βλαβών. Η διάγνωση αυτού του προβλήματος βασίζεται πρωταρχικά στην συμπτωματολογία και τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, και στη συνέχεια στα μαγνητοτομογραφικά ευρήματα. Οι αρθροσκοπικές τεχνικές αποκατάστασης των βλαβών του επιχειλίου χόνδρου περιλαμβάνουν την μερική εκτομή ασταθούς κρημνού, την ομαλοποίηση, τη συρραφή με ειδικά αρθροσκοπικά ράμματα ή την καθήλωσή του στον οστικό δακτύλιο της κοτύλης με ειδικές οστικές άγκυρες.

Βλάβη του επιχείλιου χόνδρου με συνοδό αποκόλληση του αρθρικού χόνδρου (βέλος). (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης, ΕΧ: επιχείλιος χόνδρος)

Τεχνική συρραφής επιχείλιου χόνδρου με αρθροσκοπικά ράμματα τύπου FastFix (Smith & Nephew Inc., Endoscopy Division, Andover, Massachusetts). A: εκτίμηση της βλάβης, Β: εισαγωγή του εργαλείου που φέρει τα ράμματα, Γ: τελική τοποθέτηση ραμμάτων, Δ: τελικό αποτέλεσμα συρραφής (ΜΚ: μηριαία κεφαλή, ΕΧ: επιχείλιος χόνδρος, ΑΧΚ: αρθρικός χόνδρος κοτύλης)

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].