Επιστροφή

Ελεύθερα σωμάτια

Τα ελεύθερα σωμάτια μπορεί να είναι υπεύθυνα για συμπτώματα όπως αίσθημα μπλοκαρίσματος ή πόνου στο ισχίο. Ο αιτιολογικός παράγοντας μπορεί να είναι η υμενική οστεοχονδρωμάτωση, η νόσος Perthes, η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα και το τραύμα (εξάρθρημα ισχίου – κάταγμα Pimpkin). Τα ελεύθερα σωμάτια μπορούν να αφαιρεθούν αρθροσκοπικά, χωρίς την ανάγκη ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.


Ξένο σώμα στο περιφερικό διαμέρισμα της κοτύλης (βέλος). (ΑΘ: αρθρικός θύλακος, ΕΧ: επιχείλιος χόνδρος, ΜΚ: μηριαία κεφαλή)

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Τζαβέα

Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα που σας απασχολεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Αλέξανδρο Τζαβέα στο τηλέφωνο 2310222828 ή στο e-mail [email protected].